You are here

LODZ University Press

39 Member journals

Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/nauki-o-wychowaniu-studia-interdyscyplinarne/

Eastern Review

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/eastern-review/

Acta Universitatis Lodziensis. KsztaLcenie Polonistyczne Cudzoziemcow

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-ksztalcenie-polonistyczne-cudzoziemcow/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-sociologica/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-litteraria-rossica/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-linguistica-rossica/

Przeglad Socjologii Jakosciowej

Home Page: 
http://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/przeglad-socjologii-jakosciowej/

Text Matters : A Journal of Literature, Theory and Culture

Home Page: 
https://digijournals.uni.lodz.pl/textmatters/

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/international-studies-interdisciplinary-political-and-cultural-journal/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-litteraria-polonica/

Pages