You are here

LODZ University Press

25 Member journals

Comparative Economic Research

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/comparative-economic-research-central-and-eastern-europe/

Annales. Etyka w Zyciu Gospodarczym/Annales. Ethics in Economic Life

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/annales-etyka-w-zyciu-gospodarczym/

Przeglad Nauk Historycznych

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/przeglad-nauk-historycznych/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Home Page: 
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-historica/

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Home Page: 
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe

Pages